Fundamentet er baseret på en mangeårig erfaring

Fortroligt og professionelt partnerskab

Fundamentet for et fortroligt og professionelt partnerskab baseres på en mangeårig erfaring med et stort antal rekrutteringer – på alle organisatoriske niveauer.

Et meget værdifuldt personligt erhvervsmæssigt netværk og relationer til nøgleprofiler i ledende stillinger baner vejen for en hel særlig kontakt til attraktive kandidater, der som oftest ikke aktuelt er i søgeproces.

Et velafprøvet set-up

Et velafprøvet ”ude fra og ind” set-up, klare aftaler om gennemførelse af det konkrete forløb samt en gennemsigtig honorarmodel fremstår som væsentlige kvalitetspunkter i samarbejdet med UnikRecruitment.

Excellent search & selection

Individuel fokusering, passion og drive kombineret med kommerciel og strategisk forståelse er afgørende for en effektiv og unik håndtering af excellent search & selection. Vi løser blandt andet opgaver for bestyrelser i og ledelse af børsnoterede selskaber, virksomheder med ejerledere og/eller kapitalfonde.

“Med i maskinrummet”

Vi bidrager i de indledende overvejelser med sparring, indsigt og viden. Det er en uvurderlig fordel for samspillet, at vi så at sige er ”med i maskinrummet”. Med stor fortrolighed og diskretion udfordrer vi gerne beslutningstagerne, for herved at sikre de bedste rammer for et optimalt kandidatmatch – både med hensyn til faglighed, personlighed og ikke mindst kemi med nærmeste leder. Vi ønsker hermed at tage et aktivt medansvar for stabile og udbytterige ansættelser.

Målrettet og fokuseret direktøradfærd

Gert Breinholt
Gert BreinholtCEO & Partner
+45 4115 0783
[email protected]

Gert Breinholt (1958) har siden 1. januar 2010 haft et selvstændigt virke i forbindelse med opbygning og udvikling af en professionel drevet rekrutteringsforretning.

Han har gennemført et stort antal rekrutteringsforløb – primært på ledelsesniveau. En forudgående direktørkarriere fra den finansielle sektor og mange års ledelseserfaring, stor forretningsmæssig indsigt og professionel håndtering af kunde- og markedsudfordringer er med til at sikre et stærkt kundeforankret fundament.

Gert har et bredt erhvervsmæssigt netværk med personlige kontakter og relationer – til beslutningstagere i såvel mindre/mellemstore virksomheder som større nationale/internationale koncerner.

Han deltager i fortrolige og indledende overvejelser – hos direktører og bestyrelser – også i situationer, hvor det ikke aktuelt er forbundet med konkrete rekrutteringsopgaver.

Jan Ehlers Lønstrup
Jan Ehlers Lønstrup Partner
+45 4010 2139
[email protected]

Jan Ehlers Lønstrup (1952) har en betydelig international erfaring som CEO i stærkt profilerede BtB virksomheder; såsom Lindab, Inwido, Hydro Aluminium.

Har arbejdet med generel ledelse, turn-a-round og revitalisering af virksomheder – heraf 12 år i udlandet for internationale brands inden for byggekomponentindustrien.

En dyb forretningsmæssig indsigt, industriel erfaring, kombineret med et stort professionelt netværk har betydet, at Jan de senere år har løst rekrutteringsopgaver bl.a. for ejerledede virksomheder.

Jan er uddannet civiløkonom og har suppleret den betydelige praktiske erfaring med efteruddannelse i ledelse og bestyrelsesarbejde.

Michael Kjærgaard
Michael KjærgaardPartner
+45 2222 4000
[email protected]

Michael Kjærgaard (1962) har en betydelig erfaring som CEO i både produktions- og handelsvirksomheder. Som CEO har han arbejdet med generel ledelse, forretningsudvikling, generationsskifte og salgsmodning af virksomheder.

Endvidere har han erfaring med revitaliserings- og turn around opgaver samt akkvisitioner, fusioner og frasalg af non-core aktiviteter.

Udover direktørposter i både familieejede virksomheder og virksomheder ejet af kapitalfonde har han bestyrelseserfaring fra en række forskellige virksomheder og brancher, og hans store forretningsmæssige indsigt gør ham til en god sparringspartner igennem rekrutteringsprocessen på alle niveauer.

Michael er uddannet cand. oecon. fra Aarhus Universitet. Han har meget værdifuldt netværk på alle organisatoriske niveauer, bestående af såvel danske som internationale kontakter. Han kommer med professionalisme, engagement, integritet og fortrolighed i rekrutteringsprocessen.

Værdifuld partner med et

professionelt set-up

Personlig tillid og respektfuld dialog

Vi etablerer og udvikler sammen et partnerskab, der bygger på personlig tillid, respektfuld dialog og TOPprofessionel samspil. Med vor forretningsmæssige erfaring tilfører vi processen nye og andre øjne. Vi går tæt på med inspiration og konkrete anbefalinger, men kan bestemt også tage en professionel distance til de udfordringer, der giver konkret anledning til behovet – alt efter situationen.  Vi træder til med personlige kontakter og supplerende kompetencer, når det giver god mening. Vi bidrager med et stort engagement, erfaringsmæssig direktørtyngde, intelligente og forunderlige spørgsmål – ”de skæve vinkler”.

  • Partnerskab bygget på TOP professionel samspil
  • Vi tilfører nye og andre øjne til jobsøgnings processen
  • Fastlagt honorar inden igangsætning
  • Honorar er ikke afhængig af løn-niveau
  • Fokus er på det optimale match
  • Garantistilling for løst opgave (også hvis kandidaten fratræder)

Der kommer aldrig ekstraregninger

Med udpræget man- og brainpower fører vor arbejdsform ofte til forløb med resultater, der afviger positivt fra det oprindelige oplæg og de oprindelige tanker.

Af samarbejdsaftalen fremgår både det aftalte forløb og et fast samlet honorar, således at man som kunde kender den økonomiske ramme inden igangsætning af opgaven. Der kommer aldrig ekstraregninger. Vi har således ingen økonomisk interesse i at få ansat den kandidat, der skal have den højeste løn. Vi går altid efter at ansætte den kandidat, der bedst vil kunne løse opgaven.

Der bliver altid stillet en garanti – således at opgaven løses igen uden beregning hvis kandidaten fratræder – uagtet om det er kandidaten eller virksomheden der afslutter ansættelsesforholdet.

Vi løser og har løst følgende opgaver:

Sales Manager (Sweden)

Direktionsassistent – Odense

Filialdirektør – Aarhus Syd – Tranbjerg

Munthe

Salgsdirektør – København

Generalsekretær – København

E-Commerce Manager – Copenhagen

HR Chef – Løgstør

Finance Manager – København

Kommunikations- og Marketingchef – Hammershøj

Constructa

Administrerende direktør

Administrerende direktør – Ølgod

Art Director – Aarhus

Økonomichef – Midtjylland

VVS-eksperten

Afdelingsleder – Viborg