UnikRecruitment

UnikRecruitment 2017-06-23T12:00:56+00:00

Fundamentet er baseret på en mangeårig erfaring

Fortroligt og professionelt partnerskab

Fundamentet for et fortroligt og professionelt partnerskab baseres på en mangeårig erfaring med et stort antal rekrutteringer – på alle organisatoriske niveauer.

Et meget værdifuldt personligt erhvervsmæssigt netværk og relationer til nøgleprofiler i ledende stillinger baner vejen for en hel særlig kontakt til attraktive kandidater, der som oftest ikke aktuelt er i søgeproces.

Et velafprøvet set-up

Et velafprøvet ”ude fra og ind” set-up, klare aftaler om gennemførelse af det konkrete forløb samt en gennemsigtig honorarmodel fremstår som væsentlige kvalitetspunkter i samarbejdet med UnikRecruitment.

Excellent search & selection

Individuel fokusering, passion og drive kombineret med kommerciel og strategisk forståelse er afgørende for en effektiv og unik håndtering af excellent search & selection. Vi løser blandt andet opgaver for bestyrelser i og ledelse af børsnoterede selskaber, virksomheder med ejerledere og/eller kapitalfonde.

“Med i maskinrummet”

Vi bidrager i de indledende overvejelser med sparring, indsigt og viden. Det er en uvurderlig fordel for samspillet, at vi så at sige er ”med i maskinrummet”. Med stor fortrolighed og diskretion udfordrer vi gerne beslutningstagerne, for herved at sikre de bedste rammer for et optimalt kandidatmatch – både med hensyn til faglighed, personlighed og ikke mindst kemi med nærmeste leder. Vi ønsker hermed at tage et aktivt medansvar for stabile og udbytterige ansættelser.

Målrettet og fokuseret direktøradfærd

Gert Breinholt
Gert BreinholtCEO & Partner
+45 4115 0783
[email protected]

Gert Breinholt (1958) har siden 1. januar 2010 opbygget en betydelig rekrutteringsforretning.

Han har en erhvervsmæssig baggrund fra ledende stillinger i den finansielle sektor. Kombinationen af mangeårig ledelseserfaringer, stor forretningsmæssig indsigt og professionel håndtering af kunders aktuelle udfordringer har bevirket, at Gert Breinholt i dag har et stærkt kundemæssigt fundament.

Gert har et meget værdifuldt erhvervsnetværk og fortrolige kontakter på alle organisatoriske niveauer – i lokale, regionale, nationale og internationale virksomheder. Gert Breinholt styrker rekrutteringsprocessen med brainpower, manpower samt et personligt og professionelt engagement.

Jan Ehlers Lønstrup
Jan Ehlers Lønstrup Partner
+45 4010 2139
[email protected]

Jan Ehlers Lønstrup (1952) har en betydelig, international erfaring som CEO i industri- og handelsselskaber.

Har arbejdet med generel ledelse, turn a-round og revitalisering af virksomheder; heraf 12 år i Tyskland og UK for internationale koncerner indenfor byggemateriale industrien. Jan har de senere år arbejdet med interim opgaver og har et betydeligt netværk både nationalt og internationalt.

Jan har en HD i Regnskabsvæsen og har tidligere været ansat i karriere stillinger i Danfoss, Lindab AB, Hydro Aluminium og Inwido AB. Den betydelige praktiske erfaring er løbende suppleret med efteruddannelse i ledelse og bestyrelsesarbejde.

Michael Kjærgaard
Michael Kjærgaard+45 2222 4000
[email protected]

Michael Kjærgaard (1962) har en betydelig erfaring som CEO i både produktions- og handelsvirksomheder. Som CEO har han arbejdet med generel ledelse, forretningsudvikling, generationsskifte og salgsmodning af virksomheder. Endvidere har han erfaring med revitaliserings- og turn around opgaver samt akkvisitioner, fusioner og frasalg af non-core aktiviteter. Udover direktørposter i både familieejede virksomheder og virksomheder ejet af kapitalfonde har han bestyrelseserfaring fra en række forskellige virksomheder og brancher, og hans store forretningsmæssige indsigt gør ham til en god sparringspartner igennem rekrutteringsprocessen på alle niveauer. Michael er uddannet cand. oecon. fra Aarhus Universitet. Han har meget værdifuldt netværk på alle organisatoriske niveauer, bestående af såvel danske som internationale kontakter. Han kommer med professionalisme, engagement, integritet og fortrolighed i rekrutteringsprocessen.

Værdifuld partner med et professionelt set-up

Personlig tillid og respektfuld dialog

Vi etablerer og udvikler sammen et partnerskab, der bygger på personlig tillid, respektfuld dialog og TOPprofessionel samspil. Med vor forretningsmæssige erfaring tilfører vi processen nye og andre øjne. Vi går tæt på med inspiration og konkrete anbefalinger, men kan bestemt også tage en professionel distance til de udfordringer, der giver konkret anledning til behovet – alt efter situationen.  Vi træder til med personlige kontakter og supplerende kompetencer, når det giver god mening. Vi bidrager med et stort engagement, erfaringsmæssig direktørtyngde, intelligente og forunderlige spørgsmål – ”de skæve vinkler”.

  • Partnerskab bygget på TOP professionel samspil
  • Vi tilfører nye og andre øjne til jobsøgnings processen
  • Fastlagt honorar inden igangsætning
  • Honorar er ikke afhængig af løn-niveau
  • Fokus er på det optimale match
  • Garantistilling for løst opgave (også hvis kandidaten fratræder)

Der kommer aldrig ekstraregninger

Med udpræget man- og brainpower fører vor arbejdsform ofte til forløb med resultater, der afviger positivt fra det oprindelige oplæg og de oprindelige tanker.

Af samarbejdsaftalen fremgår både det aftalte forløb og et fast samlet honorar, således at man som kunde kender den økonomiske ramme inden igangsætning af opgaven. Der kommer aldrig ekstraregninger. Vi har således ingen økonomisk interesse i at få ansat den kandidat, der skal have den højeste løn. Vi går altid efter at ansætte den kandidat, der bedst vil kunne løse opgaven.

Der bliver altid stillet en garanti – således at opgaven løses igen uden beregning hvis kandidaten fratræder – uagtet om det er kandidaten eller virksomheden der afslutter ansættelsesforholdet.

Vi løser og har løst følgende opgaver:

Konstruktionschef

 

E-Commerce Manager og Salgs Manager – Europa

 

Forstander

 

Distriktschef og projektutvecklare

 

Salgschef

 

Fabrikschef

 

Privatdirektør

Økonomichef

Projektleder

 

BI Controller

 

Produktionsplanlægger

 

Filialdirektør

 

Sektionsdirektør

 

Bestyrelsesformand

Projektleder

BI Controller

Først med nye spændende stillinger
Følg os på LinkedIn
close-link
Følg os på LinkedIn