I EU Persondatafordning (GDPR) præciseres reglerne, og kravene skærpes i forhold til virksomhedernes håndtering af og arbejde med persondata.

Du har med stramningerne ret til større indsigt i, hvilke oplysninger en virksomhed har registreret om dig, og ikke mindst hvordan de behandles.

Virksomheden skal sandsynliggøre ”nødvendigheden af” og ”have grundlag for” at behandle de konkrete data, hvilket også indebær, at virksomheden som oftest er forpligtet til at indhente dit samtykke, hver gang dine data registreres og ligeledes er forpligtet til at slette disse igen, når samtykket udløber eller når du måtte ønske det.

Dokumentationskravet er væsentligt forøget, idet virksomheden skal være i stand til at dokumentere og redegøre for indhentning, behandling, opbevaring og sletning af persondata – og dette på baggrund af et sagligt og legitimt formål.

UnikRecruitment har som dataansvarlig indgået databehandleraftaler med leverandører af de systemer og værktøjer, som vi anvender i rekrutteringsforløbene. UnikRecruitment har gennemgået og tilpasset egne rutiner og praktiske forhold, så de lever op til lovgivningen på området.

Processerne og håndteringen af persondata i UnikRecruitment er beskrevet i ”Adfærdskodeks for UnikRecruitment”. Som kandidat har du mulighed for – på anmodning – at få denne udleveret.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte CEO & Partner, Gert Breinholt på 41150783.